Projectes immobiliaris:
elegància, confort i sostenibilitat

Som un grup immobiliari amb seu a l’àrea de Barcelona, especialitzat en projectes residencials i  terciaris, de mida mitjana. El nostre objectiu és satisfer les expectatives i necessitats del client, sent respectuosos amb l’entorn i el medi ambient.

La experiència de l’equip en el sector immobiliari, tant en el desenvolupament del sòl, projectes d’oficines, promocions residencials i locals comercials, en l’àrea metropolitana de Barcelona, forma un equip  experimentat, amb criteri i eficient.

Experiència de l'equip per tipologia de projecte

Projectes compromesos amb el nostre entorn

Visió i objectius: Creiem en l’evolució i transformació positiva dels habitatges, barris i ciutats. Apreciem l’arquitectura local i les seves tradicions constructives, arrelades al clima, cultura y formes de vida, introduint els avantatges i el benestar que ofereixen les noves tecnologies. Aportem experiència i visió als projectes per tal de que es puguin gaudir i perdurin en el temps.

Busquem un propòsit de relleu i llegat per als nostres projectes, construint habitatges que facin de les ciutats un món millor i que aportin valor als nostres clients.

La seva propietat pot ser el següent projecte compromès amb el nostre entorn:

comprem la seva propietat i/o trobem una solució creativa.

Alguns dels projectes desenvolupats amb la nostra participació

Equip

Empresa familiar, que opera al mercat Immobiliari de Barcelona i Catalunya, amb més de 30 anys d’experiència, dedicada a la Promoció d’obra nova i especialitzada en la rehabilitació integral d’edificis residencials i d’oficines. Arran de la sensibilitat pel medi ambient, el compromís amb la societat i els clients finals, vam iniciar una nova etapa de construcció eco sostenible al 2018. El nostre objectiu és satisfer les expectatives i necessitats del client, sent respectuosos amb l’entorn i el medi ambient, aportant les solucions tecnològiques més adequades a cada projecte.

Compromesos amb el medi ambient

Tracte personal

Solucions tecnològiques

Valors

RSC: Responsabilitat social corporativa

Compromesos amb el nostre entorn

Som conscients de l’impacte de les edificacions sobre el medi ambient, tant en la fase de construcció com en el seu ús diari. Estudiem i executem els projectes, compromesos amb els nostres clients, les ciutats i el medi ambient.

Medi ambient: s’estima que les edificacions emeten aproximadament un 30% de les emissions de CO2 de l’atmosfera a nivell global.

Arquitectura i distribució: fase de vital importància per aconseguir un habitatge ressò sostenible, els punts clau són: definició volumètrica, solució constructiva , aïllaments, sistemes i instal·lacions. La fase constructiva representa el 47% d’emissions de CO2 de la vivienda. Materials: majoritàriament treballem amb materials locals durables, amb bones propietats tèrmiques i aïllants.

Eficiència energètica: els habitatges sostenibles energèticament permeten un estalvi d’energia a l’usuari del 70% respecte a un habitatge convencional.

Inspirant-nos en el model d’Economia Circular, el nostre objectiu és canviar el paradigma i passar d’un model constructiu lineal al model circular.

Construcció lineal vs construcció circular

our location

C. Josep Ma. Sert, 60, Planta 0, porta 1
08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

call us

+34 689 233 726

drop us a line

info@fegui.com

Enviar